Disclaimer

Disclaimer voor Dortmans Taxi-Touringcar-Goederen-Verhuur
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Dortmans Taxi-Touringcar-Goederen-Verhuur, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dortmans Taxi-Touringcar-Goederen-Verhuur. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij.

Copyright 2021 Dortmans Personenvervoer B.V. | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Disclaimer
Realisatie door Inkoppers